Dyrektywa ErP

odnośnie ekoprojektu i etykiet energetycznych

Instrukcja użycia etykiety energetycznej zgodnej z ErP


Od 26 września 2019 roku etykiety z oznakowaniem energetycznym muszą być przyklejane na wszystkich urządzeniach grzewczych o mocy do 70 kW i podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej o pojemności do 500 litrów. Takie rozwiązanie zapewnia konsumentom zdolność wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania grzewczego dla swojego domu. Na etykiecie znajduje się oznaczenie klasy efektywności energetycznej urządzenia, a także skala w której ta klasa została określona.

Zobacz więcej przykładów etykiet

Wszystko co musisz wiedzieć o dyrektywie ErP, ekoprojekcie i etykietach energetycznych

Dokumenty do pobrania dotyczące ErP: akta, artykuły, itp.

Pobierz plik

Etykietowanie energetyczne umożliwia klientom dokonywanie świadomych wyborów urządzeń na podstawie ich zużycia energii. Informacje na temat efektywnych i zrównoważonych produktów związanych z energią znacząco przyczyniają się do oszczędności energii i obniżania rachunków za energię, a jednocześnie propagują innowacje i inwestycje w wytwarzanie produktów coraz bardziej efektywnych energetycznie. Zwiększenie efektywności produktów związanych z energią, osiągana poprzez świadome wybory klientów i zharmonizowanie ustawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej, przynosi korzyści nie tylko konsumentom, ale też producentom, przemysłowi i całej gospodarce.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego dokonuje uchylenia dotychczasowej Dyrektywy 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie etykietowania produktów związanych z energią. Nowe rozporządzenie, które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 roku zawiera szereg obowiązków i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Artykuł 6(a) Rozporządzenia wprowadza obowiązek wykazywania zakresu klas efektywności we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych wprowadzanych na rynek po 1 sierpnia 2017 r. De Dietrich Technika Grzewcza realizując ten obowiązek zamieszcza poniżej informację dotyczącą zakresu klas efektywności energetycznej, którą oznaczane są oferowane urządzenia o mocy do 70 kW oraz podgrzewacze o pojemności do 500 litrów.

Ogrzewacze pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne (zakres rozporządzenia 811/2013)
ogrzewanie od A+++ do D


Kotły gazowe kondensacyjne:
Evodens AMC, Evodens PRO AMC, Lumea MPX, MCR3 evo, Modulens G AGC, Inidens, Duo-tec Compact E, Luna Classic

Kotły olejowe:
Modulens O AFC, CFU C Condens, CFU EcoNox

Pompy ciepła:
Alezio M, Alezio M V200, Strateo R32, GSHP, HPI S, Alezio S (R32), Alezio S V200 (R32), Modena, Auriga A, Platinum BC Smart iR32, MMTC R32

Urządzenia hybrydowe:
HPI G Hybrid

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (zakres rozporządzenia 812/2013)
c.w.u. od A+ do G


Podgrzewacze c.w.u.:
Assure, AQUAvie, BEPC, BPB, SRK..MG, SR, BPP

Podgrzewacze termodynamiczne:
Elensio

Podgrzewacze solarne:
Inisol BSL..N, Inisol Uno BSL

Definicje


Wg rozporządzenia 811/2013 Art. 2:

2) „ogrzewacz pomieszczeń” oznacza urządzenie, które:

a) dostarcza ciepło do wodnego systemu centralnego ogrzewania w celu uzyskania i utrzymania na wybranym poziomie temperatury wewnętrznej w przestrzeni zamkniętej, takiej jak budynek, mieszkanie lub pokój; oraz
b) jest wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła;
3) „ogrzewacz wielofunkcyjny” oznacza ogrzewacz pomieszczeń zaprojektowany do doprowadzania dodatkowo ciepła w celu dostarczania ciepłej wody użytkowej w wybranym zakresie temperatur, w wybranych ilościach i o wybranych wartościach natężenia przepływu w określonych przedziałach czasowych, połączony z zewnętrznym źródłem zasilania w wodę użytkową;
19) „zestaw zawierający ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne” oznacza zestaw oferowany użytkownikowi, składający się z co najmniej jednego ogrzewacza pomieszczeń w połączeniu z co najmniej jednym regulatorem temperatury lub co najmniej jednym urządzeniem słonecznym;
20) „zestaw zawierający ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne” oznacza zestaw oferowany użytkownikowi, składający się z co najmniej jednego ogrzewacza wielofunkcyjnego w połączeniu z co najmniej jednym regulatorem temperatury lub co najmniej jednym urządzeniem słonecznym;

Wg rozporządzenia 812/2013 Art. 2:

20) „podgrzewacz wody” oznacza urządzenie, które:
a) jest podłączone do zewnętrznego źródła zasilania wodą użytkową;
b) wytwarza i przekazuje ciepło w celu przygotowania gorącej wody użytkowej o określonym zakresie temperatur, w określonej ilości, przy określonych wartościach natężenia przepływu i w określonych przedziałach czasowych; oraz
c) jest wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła;